Stalingrad

Skrevet av Ole Jensen og Eirik Nerdal

____Innholdsfortegnelse____

  • Problemstilling
  • Introduksjon
  • Bakgrunn, operasjon Barbarossa
  • Operasjon Blå
  • Kamp i Stalingrad, Blitzkrieg/Rattenkrieg
  • Operasjon Uranus
  • Sovjetisk seier
  • Konklusjon
  • Kilder

Hvorfor var slaget i Stalingrad vendepunktet i krigen?

Introduksjon

Slaget om Stalingrad varte fra 21. august 1942 til 12. februar 1943. Og blir ansett som historiens blodigste slag. Konflikten dreide seg om den tyske beleiringen av den sovjetiske byen Stalingrad, kampene i byen, og den sovjetiske motoffensiven som fanget og ødela de styrkene i og rundt byen som sto under tysk kommando. Slaget ved Stalingrad anses for å være vendepunktet for andre verdenskrig

Bakgrunnen for slaget ved Stalingrad
Rett før invasjonen av Polen i 1939 inngikk Tyskland og Sovjetunionen Molotov-Ribbentrop pakten, det var en ikkeangreps-pakt og inneholdt også overenskomst om hvordan de skulle dele tilgrensede sta
Hitler måtte handle raskt, og ville eliminere hele Sovjetunionen før USA gikk til angrep (som skulle være om ett år), for det ville redusere kampene på øst-fronten og isolere noen av de allierte landene, spesielt Storbritannia. Om Nazi-Tyskland klarte å eliminere Sovjet, ville de ikke bare fått millioner av slavearbeidere, men også tilgang til massevis av råvarer og areal.ter mellom Sovjetunionen og Tyskland. Da kunne Stalin bygge opp hans hærstyrker  og Hitler kunne konsentrere seg om selve Europa. Hitler ville eliminere England. USA var blitt dratt inn i krigen etter det japanske angrepet på Pearl-Harbor, og Tyskland var redd for USA’s motstand.

Til tross for ikkeangreps-pakten mellom Tyskland og Sovjetunionen invaderte Tyskland og deres samarbeidende styrker Sovjetunionen i operasjon Barbarossa 22. juni 1941.

Den tyske invasjonsstyrken var delt i tre, Armègruppe Nord, Armègruppe Sentrum og Armègruppe Sør. I nord ligger Leningrad (i dag St. Petersburg), i sentrum ligger hovedstaden Moskva og i sør er Kaukasus og Stalingrad, gode landområder og industri.   Etter nederlag i angrepet på Moskva, bestemte Hitler seg for å overraske med et angrep i sør, der Stalin ikke forventet angrep. Stalingrad var dessuten en viktig industriby som lå godt strategisk plassert på vestsiden av elven Volga, som var et viktig transportsystem fra det kaspiske hav til nordlige deler av Sovjetunionen. Oljerike Kaukasus ville Hitler også ha kontrollen over.
En tysk seier i sør-sovjet ville styrket den tyske krigsindustrien samt svekket sovjets krigsevne, økonomi og i tillegg moral, da byen bærer navnet på lederen.

Operasjon Blau (norsk: operasjon blå) var kodenavnet på Armegruppe sør sin invasjon av Kaukasus og Stalingrad 28. juni 1942.Hitler sendte nesten tre firedeler av hærstyrken, 3300 stridsvogner og 3000 fly til Stalingrad. Hitler hadde bestemt at Armègruppe sør skulle splittes i to, Armègruppe sør A og B. A skulle erobre Kaukasus mens B skulle rykke øst mot Volga og Stalingrad

Tyskland var kjent for deres måte å føre krig på, nemlig Blitzkrig-strategien som bestod av følgende taktikk:
– Enten å finne svake punkter i fiendens front, eller å lure dem til å skape svake punkter.
– Å kjøre store panserstyrker med sterk støtte fra fly dypt inn i fiendens territorium og hindre dem i å trekke tilbake ved og først omringe dem og deretter sende inn infanterister til og enten drepe eller fange dem.
– Eller å lande lufttropper bak fiendens front.

Taktikken krevde et godt samhold mellom flyvåpen, infanteristyrker og panserstyrker. Alle stridsvognene og flyene hadde radio, for uten kommunikasjon kan de ikke føre Blitzkrig.
Målet med denne krigføringen er å slippe de slitsomme og langvarige tofrontskrigene, samt og raskt kunne overta og utnytte områder til å øke ressursgrunnlaget for materiell, råvarer og tvangsarbeidere.

Tyskland møtte lite motstand da de rykket inn mot Stalingrad og Kaukasus. Sovjeterne prøvde å etablere forsvarslinjer men ble eliminert av tyske styrker, så de trakk seg uorganisert tilbake. Armègruppe syd B hadde mange hundre kilometer igjen til Volga, og måtte overta flere byer på veien, samt ødelegge broer og jernbaner for å hindre transport av råvarer, soldater, ammunisjon og våpen.

Kamp i Stalingrad

Stalin fryktet mer Blitzkrig, da det var veldig effektivt for Tyskerne siden de dominerte med panserstyrke og flyvåpen, i tillegg mange topptrente soldater. Stalin hadde mange millioner soldater, men lite våpen, ammunisjon, artilleri og fly. Han beordret soldatene til å trekke seg tilbake til Stalingrad for å tyskerne så nær frontlinjen som mulig. Der kunne infanterister kjempe mot hverandre, så måtte fly og artilleri redusere angrep eller ville de drept sine egne soldater. Taktikken ble kalt « å omfavne» fienden. Tyskerne kalte denne ukjente krigføringen for «Rattenkrieg» = rottekrig.

Stalin fryktet mer enn noe annet at Hitler ville overta Stalingrad, han gjorde alt i sin makt for å stoppe angrepene. Stalingrad var et symbol, om byen falt ville Moskva gått med ned.
Sivile ble satt i arbeid og lagde skyttergraver, andre frivillig arbeid med krigsproduksjon mens hele byen var under angrep. 23. august var det er massivt bombeangrep, som drepte tusener og ruinerte 80% av husene byen. Det var voldsomme og fryktelige kamper i byen, og det ble konstatert at gjennomsnittlig levetid for en nyankommet soldat er under 24 timer. Stalins ordre nr. 227 av 27. juli 1942 hadde erklært at de som trakk seg tilbake eller forlot sine stillinger uten ordre, ville bli skutt summarisk. 13 500 soldater ble skutt for feighet.

Fra 1. september 1942 ble det sendt sovjetiske forsterkninger over Volga. Tyske fly kjørte fram og tilbake over elven, og de sovjetiske forsterkningene var under konstant beskytning. Bare halvparten av soldatene som ble sendt over elven fikk våpen, andre halvparten fikk ammunisjon. Tyskerne led store tap, som russerne.

[1]Vasilij Grigorjevitsj Zajtsev var en sovjetisk skarpskytter som kysset elven Volga og meldte seg frivillig til frontlinjen 22. september 1942. Vasilij Zajtsev fikk ære for å ha dræpt 225 tyskere i løpet av slaget. En dag fikk han ordre om å skyte en soldat fra 800 meter, og fire andre like etter. Han traff fem av fem med sin Mosin Negant rifle. For dette fikk Zajtsev “Medal for Valor». Han ble et forbilde for alle soldater i den sovjetiske arme. Han fikk bildet og mange av historiene sine skrevet i avisen og lest opp på radioen.  Zaytsev inspirerte mange av soldatene og ble den ekstra motivasjonen de trengte. Zajtsev og andre skarpskyttere gav sterk motstand mot tyskerne i Stalingrad I november, etter tre måneder med langsomme fremrykninger kom tyskerne fram til Volgas bredde i byens sentrum. Da var 90 % av byen blitt erobret, og de sovjetstyrkene som fortsatt var igjen i byen, ble splittet i to små lommer. På grunn av kulden var Volga frosset, så elven kunne ikke brukes til å transportere forsyninger og forsterkninger lengre.

 

Operasjon Uranus

Hitler hadde bare plassert den dårlig utrustede Ungarske armé til å forsvare 200 km. av frontavsnittet nord for Stalingrad, fordi han var altfor fokusert på angrepet i byen. Stalin planla å fortsette presset på tyskerne i byen og deretter trenge gjennom de dårlig forsvarte flankene, slik at Stalingrad kunne blitt omringet av sovjetstyrker. Denne operasjonen ble gitt kodenavnet Uranus og ble iverksatt 19. november 1942.

Sovjetstyrkene var delt i tre arméer, totalt over 500 000 soldater. De sovjetiske styrkene avanserte raskt og stengte dermed inne de tyske styrkene i Stalingrad. Rundt 250 000 tyske og rumenske tropper, samt noen kroatiske enheter var sperret inne. Om lag 50 000 tyske soldater ble feid til side utenfor lommen og de sovjetiske styrkene etablerte straks to forsvarslinjer; en innenfor for å forsvare mot utfall fra lommen og en utenfor for å forsvare mot en mulig tysk redningsaksjon.

Hermann Göring, sjef for det tyske flyvåpenet erklærte at de skulle forsyne de innestengte tyskerne via en luftbro, slik at de kunne fortsette å kjempe mens det ble satt i gang en redningsaksjon. Hitler støttet forslaget, men luftbroen sviktet nesten med en gang. Bare 10 % av all mat og materiell som trengtes kunne dekkes. De allerede utsultede, innestengte tyskerne møtte den iskalde russiske vinteren, mange døde av frostskader, sult og sykdommer. De var i tillegg i ferd med å gå tom for ammunisjon. De torde ikke å overgi seg, fordi de var overbevist om at tyskerne ville henrette dem.

Sovjetisk seier

Friedrich Paulus, lederen for de tyske styrkene ble utnevnt til feltmarskalk 30 januar. Da sovjetstyrkene nærmet seg hovedkvarteret hans i ruinene overga han seg, og ble tatt som krigsfange. 2. februar overga resten av de tyske styrkene seg, og 91 000 slitne, syke og utsultede solder ble tatt til fange, inkludert 22 generaler. Av de 91 000 tyske krigsfangene ble bare 6 000 sendt hjem i 1955, resten ble spredt over Sovjetunionen og døde i fangeleirer av sykdommer, feilernæring og tungt arbeid.

Konklusjon

Slaget ved Stalingrad er det største enkeltstående slaget i historien som varte i 199 dager, og tok over en million liv på hver av sidene. Dødstallet er veldig uklart, men tyskerne hadde bare en firedel av soldatene igjen. De overlevende tyske fangene, har sagt at de drømte om motangrepet fra en tysk armé, men det forble bare drømmer. Etter de store nederlagene i Stalingrad, og El Alamein i Egypt 1.-27. juni 1942 var det klart at Tyskland hadde store problemer. Senere kom også kappløpet mot Berlin som var et tegn på at Tyskland hadde falt. Tyskland kapitulerte 8. april 1945. Hadde det ikke vært for de russiske heltene som kjempet i byene for fred og frihet, så kunne utviklingen gått en helt annen vei.

Kilder

http://www.ww2incolor.com/hungary/11132690.html

http://www.squidoo.com/vasily-zaytsev

http://no.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9gruppe_S%C3%B8r

http://en.wikipedia.org/wiki/Medal_for_Valor

http://en.wikipedia.org/wiki/Vasily_Zaytsev

http://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_om_Stalingrad

http://www.godoy.no/weber/2verdskrigweb/Peter03/index.htm


[1] Fra «Enemy at the gates 2001»

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s